fbpx

Talvisirkus lyhyesti

Taiteel­lis­esti korkeata­soiset Talvisirkuk­set ovat nykysirkusta parhaim­mil­laan! Talvisirkuk­sen esi­in­tyjät ovat kan­sain­välisiä, monipuolisia ja huip­putaitavia sirkusartis­teja ja Talvisirkuk­sen orkeste­rina ovat vuosien var­rella toim­i­neet monet hienot kokoon­panot kuten Trio Bor­durka, Clean­ing Women, Niem­i­nen ja Lit­ma­nen, Valt­teri Pöy­hö­nen, Pelo­ton, Kuuku­mina, Tommi Lin­dell sekä Teho Majamäki.

Kri­itikot ja kat­so­jat ovat rakas­ta­neet Talvisirkuk­sia, ja monilla on yli parinkymme­nen eri­laisen sirkuk­sen joukossa oma ehdo­ton suosikkinsa. Vuosittain Talvisirkuksen näkee yli 30 000 katsojaa lapsista aikuisiin. Talvisirkus on palkittu valtakunnallisella Sirkuksen Lumo -palkinnolla.

Talvisirkus sopii koko per­heelle 3-vuotiaista ylöspäin. Myös aikuis­ryh­mät viihtyvät Talvisirkuk­sessa main­iosti. Ter­ve­tu­loa Talvisirkukseen!

Lue lisää tämän vuoden Talvisirkuksesta.