fbpx

Talvisirkus Kosmos

Ensi-ilta 7.11.2013

Käsikir­joi­tus: kos­mologi Syksy Räsä­nen ja Davide Gio­van­zana
Ohjaus: Davide Gio­van­zana
Musi­ikin sävellys: Tommi Lin­dell
Pukusu­un­nit­telu ja lavastus: Kirsi Man­ni­nen
Val­o­su­un­nit­telu: Antti Helmi­nen
Video­su­un­nit­telu: Sanna Malkavaara

ESIINTYJÄT
Mat­tias Ander­s­son, Heini Kosk­i­nen, Sonja Kork­man, Heikki Lep­pävuori, Corinne Lin­der, Pasi Nou­si­ainen, Kate­rina Rep­po­nen, Matias Salme­naho, Raúl Var­gas, Susanna Vuori­nen

TUOTANTO TANSSITEAT­TERI HUR­JARU­UTH 2013
Teat­ter­in­jo­htaja: Arja Pet­ters­son
Tuot­taja: Niina Ilola 
Markki­noin­tipääl­likkö: Pisko Aunola
Talous­pääl­likkö: Päivi Wieser
Lipun­myynti- ja Tonttukoulukoordinaattori: Anna Talas­salo

Sirkusasiantuntija: Lionel Lejeune
Näyt­tämömes­tari: Rima Ralli
Tarpeis­ton­va­lmis­taja: Mikko Salmi
Sirkus­ri­pus­tuk­set: Chris Hills
Val­oajo, val­oku­vaus: Riku Vir­ta­nen
Äänitekni­ikka: Tuo­mas Kolehmainen
Ompeli­jat: Paula Ojala, Pauli­ina Suti­nen, Suvi-Tuuli Höglund
Modistiharjoittelija: Aino Simola
Graafinen suun­nit­telu: Jenni Save­lainen
Hurjaruutu ja Making of -videot: Joona Pet­ters­son
Kosmologiset simulaatiot: Volker Springel
T-paita: Paula Tella
Lipun­myynti: Anna-Maija Has­si­nen, Maija Rautemaa
Myynti: Paula Tella
Kahvio­vas­taava: Meri Vir­ta­nen
Väliaikatarjoilu: Vilma Jääskeläinen, James Kokko, Marianna Metsälampi, Saara Nuuttila, Maisa Pennanen, Kanerva Rautila, Osma Rautila, Hanna Tammisto, Sofia Vitikka 
Tont­tuk­oulu ja sirkustyö­pa­jat: Hanna Terävä, Pekka Heikkinen, Talvi Jana­tu­inen
Siivous: Veera Antsalo
Sivi­ili­palvelus­mies: Janne Nykä­nen
Palovartiointi: Janne Nykä­nen, Rima Ralli, Mikko Salmi