fbpx

Talvisirkuksen historia

Läm­min­henk­i­nen koko per­heen Talvisirkus on ihas­tut­tanut kat­so­jia jo vuodesta 1994. Monille per­heille Talvisirkuk­sesta on muo­dos­tunut joulu­na­jan tra­di­tio, mutta joka vuosi myös uudet yleisöt löytävät Talvisirkuk­sen pariin. Talvisirkusten nimet voivat nos­tat­taa monissa nos­tal­gisia väre­itä: Vega, Tähti, Taika, Kuusi, Sir­ius, Nauru, Lumi, Aika, Poro, Valo, Tuike, Sika, Nenä, Afrikka, Kosmos, Uni, Matkalla, Muisti, Play, Rakkaus, BAU, Vauhti…

Kri­itikot ja kat­so­jat ovat rakas­ta­neet Talvisirkuk­sia, ja monilla on yli parinkymme­nen eri­laisen sirkuk­sen joukossa oma ehdo­ton suosikkinsa. Talvisirkus on palkittu Sirkuksen Lumo -palkinnolla ja vuonna 2012 Helsin­gin Sanomien kult­tuu­ri­toim­i­tus val­itsi Talvisirkus Afrikan yhdeksi ”Vuo­den huipuista”, eli vuo­den 2012 mieleen­painu­vim­mista ja kos­ket­tavim­mista taide-elämyksistä.

Tekijät Talvisirkus-tradition takana ovat Tanssiteat­teri Hur­jaru­uthin teatterinjohtajana vuoteen 2019 saakka toimineet ohjaaja-koreografi Arja Pet­ters­son sekä hänen pitkäaikainen työparinsa pukusuunnittelija Kirsi Manninen. Pettersson on ohjan­nut kahdestakymmen­estäseitsemästä Talvisirkuk­sesta 18 ja tuonut Talvisirkusten myötä nykysirkuk­sen pysyvästi Suomeen. Talvisirkuk­sen leg­en­daari­nen Sika, ranskanpottupartaiset Ton­tut ja Rotat sekä lukuisat muut sirkushah­mot ovat aina vuoteen 2014 saakka mukana olleen Mannisen käsialaa. 

Talvisirkuksia ovat olleet tekemässä myös vierailevat ohjaajat Liisa Risu, Sanna SilvennoinenDavide Giovanzana, Hannu Raatikainen ja Maksim Komaro sekä sadat kotimaiset ja ulkomaiset sirkuksen, tanssin, teatterin ja musiikin ammattilaiset. 

Lukuisat suo­ma­laiset sirkus­taiteil­i­jat ovat aloit­ta­neet uransa Talvisirkuk­sesta. Esi­in­tyjäkaar­tissa on nähty vuosien var­rella kan­sain­välisiä huip­puartis­teja ja sirku­sorkeste­rina ovat toim­i­neet monet hienot kokoon­panot kuten Trio Bor­durka, Clean­ing Women, Niem­i­nen ja Lit­ma­nen, Valt­teri Pöy­hö­nen, Pet­teri Rajanti, Pelo­ton sekä Kuuku­mina.

Talvisirkuk­sen kat­so­mossa kohtaa usein monta sukupolvea: iso­van­hem­mat, van­hem­mat ja lapset. Talvisirkuk­sessa käy myös paljon nuo­ria ja aikuis­ryh­miä, työ­porukoita ja pikku­joulun­vi­et­täjiä. Sanat­toman tari­nanker­ronnan ansiosta Talvisirkus on kaikkien ulot­tuvilla ja sopii hyvin myös kan­sain­välisille kat­so­jille. Esteet­tömyy­teen on kiin­nitetty huomiota ja katsomosta löytyy myös pyörä­tuoli­paikkoja.

Kat­so­jien kom­ment­teja Talvisirkuk­sista:

”Kukaan ei voi olla pitämättä tästä! Taidokas, hillitön, hauska! Ihana musi­ikki, tyy­likäs visuaa­li­nen ilme ja silmän­ruokaa kaikille!”
”Ker­takaikkisen hieno esi­tys — sopii kaikenikäisille!”

Talvisirkuk­set aikajärjestyksessä:

Tulossa: 2022 Talvisirkus Ilo, ohjaus Liisa Risu
2020-2021 Talvisirkus Vauhti, ohjaus Sanna Silvennoinen
2019 Talvisirkus BAU, ohjaus Liisa Risu
2018 Talvisirkus Rakkaus, ohjaus Sanna Silvennoinen
2017 Talvisirkus Play, ohjaus Davide Giovanzana
2016 Talvisirkus Muisti, ohjaus Arja Pettersson
2015 Talvisirkus Matkalla, ohjaus Mak­sim Komaro
2014 Talvisirkus Uni, ohjaus Arja Pet­ters­son
2013 Talvisirkus Kos­mos, ohjaus Davide Gio­van­zana
2012 Talvisirkus Afrikka, ohjaus Arja Pet­ters­son
2011 Talvisirkus Nenä, ohjaus Liisa Risu
2010 Talvisirkus Sika, ohjaus Arja Pet­ters­son
2009 Talvisirkus Tuike, ohjaus Hannu Raatikainen
2008 Talvisirkus Valo, ohjaus Arja Pet­ters­son
2007 Talvisirkus Poro, ohjaus Arja Pet­ters­son
2006 Talvisirkus Aika, ohjaus Arja Pet­ters­son
2005 Talvisirkus Lumi, ohjaus Arja Pet­ters­son ja Liisa Risu
2004 Talvisirkus Nauru, ohjaus Arja Pet­ters­son ja Liisa Risu
2003 Talvisirkus Sir­ius, ohjaus Arja Pet­ters­son
2002 Talvisirkus Kuusi, ohjaus Liisa Risu
2001 Talvisirkus Säde, ohjaus Arja Pet­ters­son
2000 Talvisirkus Taika, ohjaus Arja Pet­ters­son
1999 Talvisirkus Lumous, ohjaus Arja Pet­ters­son
1998 Talvisirkus Tähti, ohjaus Arja Pet­ters­son
1997 Talvisirkus Vega, ohjaus Arja Pet­ters­son
1996 Talvisirkus, ohjaus Arja Pet­ters­son
1995 Joulusirkus, ohjaus Arja Pet­ters­son
1994 Joulusirkus, ohjaus Arja Pettersson