Talvisirkuksen historia

Läm­min­henk­i­nen koko per­heen Talvisirkus on ihas­tut­tanut kat­so­jia jo vuodesta 1994. Monille per­heille Talvisirkuk­sesta on muo­dos­tunut joulu­na­jan tra­di­tio, mutta joka vuosi myös uudet yleisöt löytävät Talvisirkuk­sen pariin. Talvisirkusten nimet voivat nos­tat­taa monissa nos­tal­gisia väre­itä: Vega, Tähti, Taika, Kuusi, Sir­ius, Nauru, Lumi, Aika, Poro, Valo, Tuike, Sika, Nenä, Afrikka, Kosmos, Uni, Matkalla…

Kri­itikot ja kat­so­jat ovat rakas­ta­neet Talvisirkuk­sia, ja monilla on yli parinkymme­nen eri­laisen sirkuk­sen joukossa oma ehdo­ton suosikkinsa. Talvisirkus on palkittu Sirkuksen Lumo -palkinnolla ja vuonna 2012 Helsin­gin Sanomien kult­tuu­ri­toim­i­tus val­itsi Talvisirkus Afrikan yhdeksi ”Vuo­den huipuista”, eli vuo­den 2012 mieleen­painu­vim­mista ja kos­ket­tavim­mista taide-elämyksistä.

Nainen Talvisirkusten takana on Tanssiteat­teri Hur­jaru­uthin taiteelli­sena johtajana vuoteen 2019 saakka toiminut Arja Pet­ters­son, joka on ohjan­nut kahdestakymmen­estäkuudesta Talvisirkuk­sesta 18 ja tuonut Talvisirkusten myötä nykysirkuk­sen pysyvästi Suomeen. Alusta saakka aina vuoteen 2014 saakka mukana oli myös visu­al­isti, pukusu­un­nit­telija Kirsi Man­ni­nen, jonka käsialaa Talvisirkuk­sen leg­en­daari­nen Sika, ranskanpottupartaiset Ton­tut ja Rotat sekä lukuisat muut sirkushah­mot ovat.

Talvisirkuksia on ollut tekemässä myös useat vierailevat ohjaajat, kuten Maksim Komaro, Liisa Risu, Davide Giovanzana, Hannu Raatikainen ja Sanna Silvennoinen. 

Lukuisat suo­ma­laiset sirkus­taiteil­i­jat ovat aloit­ta­neet uransa Talvisirkuk­sesta. Esi­in­tyjäkaar­tissa on nähty vuosien var­rella kan­sain­välisiä huip­puartis­teja ja sirku­sorkeste­rina ovat toim­i­neet monet hienot kokoon­panot kuten Trio Bor­durka, Clean­ing Women, Niem­i­nen ja Lit­ma­nen, Valt­teri Pöy­hö­nen, Pet­teri Rajanti, Pelo­ton sekä Kuuku­mina.

Talvisirkuk­sen kat­so­mossa kohtaa usein monta sukupolvea: iso­van­hem­mat, van­hem­mat ja lapset. Talvisirkuk­sessa käy myös paljon nuo­ria ja aikuis­ryh­miä, työ­porukoita ja pikku­joulun­vi­et­täjiä. Sanat­toman tari­nanker­ronnan ansiosta Talvisirkus on kaikkien ulot­tuvilla ja sopii hyvin myös kan­sain­välisille kat­so­jille. Esteet­tömyy­teen on kiin­nitetty huomiota ja pyörä­tuoli­paikkoja löy­tyy kat­so­mosta kahdeksan.

Kat­so­jien kom­ment­teja Talvisirkuk­sista:

”Kukaan ei voi olla pitämättä tästä! Taidokas, hillitön, hauska! Ihana musi­ikki, tyy­likäs visuaa­li­nen ilme ja silmän­ruokaa kaikille!”
”Ker­takaikkisen hieno esi­tys — sopii kaikenikäisille!”

Talvisirkuk­set aikajärjestyksessä:

2019 Talvisirkus BAU, ohjaus Liisa Risu
2018 Talvisirkus Rakkaus, ohjaus Sanna Silvennoinen
2017 Talvisirkus Play, ohjaus Davide Giovanzana
2016 Talvisirkus Muisti, ohjaus Arja Pettersson
2015 Talvisirkus Matkalla, ohjaus Mak­sim Komaro
2014 Talvisirkus Uni, ohjaus Arja Pet­ters­son
2013 Talvisirkus Kos­mos, ohjaus Davide Gio­van­zana
2012 Talvisirkus Afrikka, ohjaus Arja Pet­ters­son
2011 Talvisirkus Nenä, ohjaus Liisa Risu
2010 Talvisirkus Sika, ohjaus Arja Pet­ters­son
2009 Talvisirkus Tuike, ohjaus Hannu Raatikainen
2008 Talvisirkus Valo, ohjaus Arja Pet­ters­son
2007 Talvisirkus Poro, ohjaus Arja Pet­ters­son
2006 Talvisirkus Aika, ohjaus Arja Pet­ters­son
2005 Talvisirkus Lumi, ohjaus Arja Pet­ters­son ja Liisa Risu
2004 Talvisirkus Nauru, ohjaus Arja Pet­ters­son ja Liisa Risu
2003 Talvisirkus Sir­ius, ohjaus Arja Pet­ters­son
2002 Talvisirkus Kuusi, ohjaus Liisa Risu
2001 Talvisirkus Säde, ohjaus Arja Pet­ters­son
2000 Talvisirkus Taika, ohjaus Arja Pet­ters­son
1999 Talvisirkus Lumous, ohjaus Arja Pet­ters­son
1998 Talvisirkus Tähti, ohjaus Arja Pet­ters­son
1997 Talvisirkus Vega, ohjaus Arja Pet­ters­son
1996 Talvisirkus, ohjaus Arja Pet­ters­son
1995 Joulusirkus, ohjaus Arja Pet­ters­son
1994 Joulusirkus, ohjaus Arja Pettersson